Ansøgningsfrist er 15.marts!

For elever, der søger direkte fra 9. eller 10.klasse

 • Alle skoler har en vejleder, der hjælper med ansøgningen
 • Din vejleder skal vurdere, om du er uddannelsesparat.
 • Hvis dine forældre er uenige i vurderingen, skal gymnasiet vurdere, om du er parat
 • Din vejleder/skole sender tilmeldingen elektronisk til os senest den 15.marts
 • Du får svar på, om du er optaget allersenest 1.juni (som regel før)
 • Senest 1. juli får du besked på, hvilken klasse, du skal gå i.

For elever, der ikke søger direkte efter 9.eller 10.klasse

 • Kontakt din vejleder i UU – find din vejleder på www.uulf.dk eller hos dit lokale UU.
 • Gå ind på www.optagelse.dk og følg den videre procedure der.

Husk at vælge…

 • Studieretning. (Foreløbigt valg. Det endelig valg træffes først i november)
 • 2. fremmedsprog: Du skal vælge mellem tysk B, spansk A eller fransk A (begynderfransk).
 • Kunstnerisk fag: Du skal vælge mellem billedkunst, drama eller musik.

Hvis gymnasiet skal vurdere, om du er uddannelsesparat:

 

 • Vurderingen kan ske ved en samtale, en test eller en vurdering ud fra dine karakterer
 • Vurderingen bliver foretaget senest 15.april
 • Hvis du mangler et eller flere fag fra folkeskolen, skal du dog altid til optagelsesprøve
 • Prøven er mundtlig i enkelte fag på samme niveau som folkeskolens afgangsprøve
 • Skal du til prøve, får du besked samme dag, om du er blevet optaget i gymnasiet.
 • Bliver du ikke optaget, vil du med det samme blive tilbudt vejledning om anden uddannelse.