Psykologordningen er desværre ophørt pr. 1.3.2012.

Der henvises i stedet til egen læge.