Du har retskrav på at blive optaget på gymnasiet, hvis
1. UU vurderer, at du er uddannelsesparat og
2. Du har gennemført alle prøver svarende til folkeskolens afgangsprøve (9.klasse) og
3. Hvis du i 10.klasse har været til eksamen i dansk, engelsk og matematik

Du skal altid til optagelsesprøve, hvis du ikke har aflagt de obligatoriske prøver i 9. eller 10. klasse
Optagelsesprøven består af mundtlige prøver i dansk, engelsk og matematik samt en mundtlig prøve i enten tysk/fransk eller fysik/kemi. Se link til optagelsesprøven til højre.

Du kan blive indkaldt til optagelsesprøve, hvis UU erklærer, at du ikke er uddannelsesparat.
Rektor kan dog vælge at foretage vurderingen alene på grundlag af dine standpunktskarakterer eller en personlig samtale med dig.

Du kan læse optagelsesbekendtgørelsen her

Vigtige datoer

Hvis UU vurderer, at du er uddannelsesparat

Senest

Skal du aflevere din ansøgning/uddannelsesplan til vejlederen på din skole

15.marts

Sender din skoles vejleder ansøgningen til gymnasiet

15.marts

Får du besked fra gymnasiet, om du er optaget

1.juni

Får du besked fra gymnasiet, hvilken klasse du skal gå i

1.juli

Hvis gymnasiet skal vurdere, om du er uddannelsesparat:

vurderer gymnasiet ved en prøve eller en samtale, om du er uddannelsesparat

15.april

Skal UU revidere uddannelsesplanen i overensstemmelse med gymnasiets vurdering

30.april

Hvis gymnasiet ikke kan optage dig alligevel

videresender gymnasiet din ansøgning/uddannelsesplan til din næste prioritet

15.maj