MG - en attraktiv arbejdsplads

"MG - her er godt at være" skrev en elev på årgang 2009. Siden da har det været Maribo Gymnasiums slogan. Her ER godt at være - både for elever, lærere og øvrigt personale.

Vi er et forholdsvist lille gymnasium, hvor vi stadig kan dyrke det nære fællesskab. Alle kender alle og alle mødes i vores kantine, som efterhånden næsten er for lille til alle 400 elever.

Vi tager os godt af elever og medarbejdere. Elevernes frafald er på omkring 10% og lærernes gennemsnitlige sygefravær ligger på 4-6 dage om året (fraregnet langtidssygdom og barsel).

Elevtilfredsheden er i top og eleverne fremhæver i alle undersøgelser den gode tone og de fine relationer, der er mellem elever og skolens ansatte.

Samarbejdet foregår i en åben og ligeværdig dialog, og der tilstræbes generelt en høj grad af medansvar og medinddragelse i beslutninger på alle områder og niveauer.

Som ansat på MG har du egen kontorplads med adgang til computer og printer og du får ved ansættelsen udleveret en bærbar computer og en Ipad. (Til låns, dog)

På MG har vi valgt at satse på nyuddannede, så der tilknyttes en erfaren mentor hele det første år, ligesom vi har særlig gode lønaftaler for nyansatte.

I samarbejde med de øvrige uddannelsesinstitutioner og Lolland kommune er vi er altid behjælpelige med at skaffe bolig i området og job til ægtefællen.

Maribo ligger centralt på Lolland kun 1½ time fra København. Der går tog til Maribo hver halve time og gymnasiet ligger tæt på afkørsel 47 & 48 på Sydmotorvejen.

Vi glæder os til at se dig!