Hjælpemidler ved eksamen

"§ 15. Under prøverne er anvendelse af hjælpemidler, herunder elektroniske, tilladt, medmindre der i reglerne for den enkelte uddannelse er fastsat begrænsninger, jf. dog stk. 2.
Stk. 2.
Institutionen kan af kapacitetsmæssige grunde fastsætte begrænsning i adgangen til at anvende elektroniske hjælpemidler, af kapacitetsmæssige grunde."

(Eksamensbekendtgørelsen af 25/08/2010)