Eksamen

En studentereksamen for nuværende 2g og 3g (stx-bekendtgørelsen af 30/06/2008) omfatter:
- mindst 10 prøver + studieretningsprojektet
- der afholdes altid prøve i almen studieforberedelse
- den enkelte elev skal aflægge minimum 3 skriftlige og 3 mundtlige prøver
- undervisningsministeriet forestår udtræk af fag til prøverne; i fag, der afsluttes med skriftlig og mundtlig prøve, aflægges mindst én prøve.
(For nuværende 1g (stx-bekendtgørelsen af 23/06/2010) er antallet af prøver mindst 9 prøver, herunder studieretningsprojekt)

En hf-eksamen for nuværende 2hf (hf-bekendtgørelsen vedr. 2årigt hf af 01/07/2008) omfatter:
- mundtlige og skriftlige prøver i de obligatoriske fag dansk (A), engelsk (B) og matematik (C)
- mundtlig prøve i et praktisk/musisk fag på C-niveau
- flerfaglig mundtlig prøve i hver af de to faggrupper, den naturvidenskabelige faggruppe og kultur- og samfundsfaggruppen
- mundtlig prøve samt evt. skriftlig prøve i 2-4 valgfag. (Læreplanerne for de respektive fag og niveauer informerer herom)
- større skriftlig opgave
- eksamensprojekt.
(For nuværende 1hf (hf-bekendtgørelsen vedr. 2årigt hf af 22/06/2010) gælder, at prøven i kultur- og samfundsfaggruppen kobles sammen med eksamensprojektet til én prøve, hvorved 1 prøve falder væk)

 Generelt gælder, at der kun aflægges prøve på det højeste niveau, som man har et givet fag i; pågældende prøve omfatter evt. underliggende niveauer

Nyt

Hyttetur på Christianssæde feriecenter

Velkommen til nye elever

Indbydelse til reception

Science Talent College

Sciencekonkurrence i Sorø


>> Se nyhedsarkiv