Eksamen

En studentereksamen for nuværende 2g og 3g (stx-bekendtgørelsen af 30/06/2008) omfatter:
- mindst 9 prøver + studieretningsprojektet
- der afholdes altid prøve i almen studieforberedelse
- den enkelte elev skal aflægge minimum 3 skriftlige og 3 mundtlige prøver
- undervisningsministeriet forestår udtræk af fag til prøverne; i fag, der afsluttes med skriftlig og mundtlig prøve, aflægges mindst én prøve.
(For nuværende 1g (stx-bekendtgørelsen af 23/06/2010) er antallet af prøver mindst 9 prøver, herunder studieretningsprojekt og 10 fag, hvis man har 5 A-niveaus fag)

Generelt gælder, at der kun aflægges prøve på det højeste niveau, som man har et givet fag i; pågældende prøve omfatter evt. underliggende niveauer

Nyt

Skolekomedie 2014

MG på ekskursion til Lübeck

Nomineret forskerspirer på MG

Kammerensemble på besøg på MG

Operation Dagsværk på Maribo gymnasium d. 5. november 2014


>> Se nyhedsarkiv