Eksamen

En studentereksamen for nuværende 2g og 3g (stx-bekendtgørelsen af 30/06/2008) omfatter:
- mindst 9 prøver + studieretningsprojektet
- der afholdes altid prøve i almen studieforberedelse
- den enkelte elev skal aflægge minimum 3 skriftlige og 3 mundtlige prøver
- undervisningsministeriet forestår udtræk af fag til prøverne; i fag, der afsluttes med skriftlig og mundtlig prøve, aflægges mindst én prøve.
(For nuværende 1g (stx-bekendtgørelsen af 23/06/2010) er antallet af prøver mindst 9 prøver, herunder studieretningsprojekt og 10 fag, hvis man har 5 A-niveaus fag)

Generelt gælder, at der kun aflægges prøve på det højeste niveau, som man har et givet fag i; pågældende prøve omfatter evt. underliggende niveauer

Nyt

Galla på Maribo Gymnasium

SINDs støtte til psykisk syge

"Mig & min SMARTE telefon"

Seje sciencepiger scorer bronze

Gymnasieelever bygger bro til Tyskland


>> Se nyhedsarkiv