Dansk/histofie opgave

Dansk- og/eller historieopgaven i foråret i 1g er en individuel, skriftlig opgave over selvvalgt emne og problemformulering. Den skriftlige opgave vurderes ud fra en elevtid på 20 timer.
Du kan vælge at skrive din opgave i dansk eller historie eller som en tværfaglig opgave i dansk og historie. For at sikre en vis baggrundsviden for din opgave kan dit emne ligge i forlængelse af eller have relation til stof, der er gennemgået i det enkelte fag. Tal med din faglærer(e) herom og se efter i din studieplan.
Dine faglærere i dansk og historie vil introducere opgaven for klassen i begge fag i uge 33. Her vil de bl.a. tale om formalia: dvs. krav om problemformulering, opgavens struktur, indholdsfortegnelse, noter og kildehenvisninger, citatteknik, litteraturliste samt sprog. Drejebog hertil udleveres af faglærere.
Opgavens omfang er 7-9 sider. Der afsættes kun få timer til introduktion og vejledning i undervisningstiden, så det er dit eget ansvar at aftale vejledning (max ½ time). Litteratursøgning tager udgangspunkt i et bibliotekskursus i uge 34, men foregår herefter selvstændigt og skal diskuteres med faglærer(e) i vejledningen.

Fra bekendtgørelsen 2010:
”Som led i opbygningen af elevernes studieforberedende skrivekompetencer skal hver elev i løbet af 1. eller 2.g henholdsvis besvare en opgave i en faglig problemstilling fra dansk eller historie eller begge fag.”
(stx-bekendtgørelsen, bilag 4, 2.2).
”Skolens leder beslutter, om der skal gives karakter for opgaven og hvordan evalueringen af opgaven indgår i fastlæggelsen af standpunktskarakterer.”
På MG gives en karakter for opgaven i forbindelse med et evalueringsark. Ligeledes indgår evalueringen i fastlæggelsen af standpunktskarakterer.

Eksempler på dansk, historie og tværfaglige opgaver
Danskopgaven:
”En analyse og fortolkning af et litterært værk” (roman, novelle, drama, digtsamling)

”En litterær periode og dens karakteristika”
- hvad bestemmer periodens valg af stof og stil (periodepræsentation)
- analyse af udvalgte tekster fra perioden
- vurdering af perioden

”Ungdomssprog før og nu”
- findes der et særligt ungdomssprog?
- analyse af udvalgte teksteksempler
- vurdering af kommunikationens afgrænsning og begrænsning

Historieopgaven:
”Aktører under Den franske revolution”
- hvem var aktører?
- mål, midler og resultater under Den franske revolution
- vurdering
”Kulturmøder før og nu belyst udfra kilde- og debatmateriale”
- hvad er et kulturmøde?
- positive og negative eksempler på kulturmøde
- vurderinger af kulturmøder

Den tværfaglig dansk-historieopgave:
”Den historiske roman og den historiske virkelighed”
- redegørelse for værkets genre
- redegørelse for den historiske baggrund
- analyse af værket danskfagligt og historisk
- vurdering af værket udfra fagenes metoder
”Litteraturens billede af samtiden”
- redegørelse for en bestemt tid og dens litteratur
- analyse af litteratur som kilde til samtid
- vurdering af litteratur som kilde